CLUB

Claros

Vážený zákazníci svoje darčekové karty (Fyzické, Elektronické) a poukážky (Zámena za body, Registráciu a Newsletter (z kamennej predajne) viete uplatniť aj na našom e-shope!

COLOR DENIM R[ECO]NSIDER

Logo

ECO·WASH

Vo všetkých našich povrchových úpravách používame technológiu eco-wash, ktorá nám umožňuje používať menej vody, energie a produktov, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie, s iniciatívami ako:

OZÓN:

Úprava ozónom nám umožňuje odstrániť prebytočné indigo a bielenie, aby sme získali rôzne odtiene farieb bez potreby vody alebo chemikálií a bez vytvárania odpadu.

LASER:

Laserové ošetrenie má za následok lokálne rušivé účinky s oveľa čistejším procesom, ktorý nevyžaduje vodu a chemikálie a nevytvára odpad.

ECO·TECHNOLÓGIE:

Umožňujú nám prepravovať chemikálie bez konvenčných procesov pri použití minimálneho množstva vody a chemikálií.

ČO JE EIM?

Na meranie vplyvu našich odevov na životné prostredie v procese prania používame softvér EIM (environmental impact measurement) od Jeanología.

Tento nástroj nám pomáha dosiahnuť naše ciele udržateľnosti meraním spotreby vody, chemikálií a energie v našich výrobných procesoch a poskytovaním údajov o tom, ako tieto procesy ovplyvňujú našu ekologickú stopu.

AKO TO FUNGUJE?

1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v jednotlivých kategóriách.

2. Porovnanie výsledkov s definovaným environmentálnym prahom.

3. Klasifikácia procesu na základe skóre EIM.

PROCES HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE NA ZÁKLADE SKÓRE EIM

spf

67 - 100
PROCES S VYSOKÝM VPLYVOM

spf

34 - 66
PROCES SO STREDNÝM VPLYVOM

spf

0 - 33
PROCES S NÍZKÝM VPLYVOM

AKO VYPOČÍTAME VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

SPOTREBA VODY

Merané v litroch vody na vyrobený odev. Celková spotreba bude výsledkom množstva vody použitej v každom kroku procesu a bude závisieť od pomeru kúpeľa každého z týchto procesov.

SPOTREBA ENERGIE

Existuje niekoľko zdrojov energie:
- Mechanická energia na spustenie strojov a iných nástrojov.
- Tepelná energia na ohrev vody na pranie a sušenie.

Softvér EIM berie do úvahy obe skupiny tým, že ich zoskupuje do jedného merania: KWh.

Celková energia spotrebovaná v jednom z dokončovacích procesov je súčtom energie spotrebovanej v každom z krokov.

CHEMIKÁLIE

Softvér EIM berie do úvahy environmentálne riziká použitých chemikálií. Postihuje produkty, ktoré najviac znečisťujú, bez ohľadu na použité množstvo.

Celkový vplyv chemikálií v procese je súčtom číselných hodnôt všetkých zahrnutých chemikálií.

Späť do obchodu